Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

A háttér, mint itt nagyon sok esetben: a privát viszonyom Földi Mihállyal, 1 aki Miklós Andor 2 halála után egy ideig diktátor volt a lapnál. A konkrét sérelmet, mely a verset kiváltotta, már nem tudom. Egy buddhista vagy hinduista olvasmánynak egy sora súgta az alkalmazott témát. Az imahengerek forgása ebben a versben már szinte állandó, különösen az első felében és a kettős strófazáró sorokban. A 3. szakaszban térek át a személyes panaszra.  

Jegyzetek

1 Vele kapcsolatban ld. a Jaguár szemei c. vers (Harc ünnepért) kapcsán elmondottakat és azok jegyzetét.

2 Miklós Andor (1880–1933) újságíró, lapszerkesztő, Az Est-lapok tulajdonos főszerkesztője, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. elnöke.