Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/151. 1 fol.
Az emberekhez címmel; tollal írt, javított sorok jegyzettömblapon; a cím mellett és felett áthúzott címvariánsok: „Ellenségeimhez”, „Ellentétek”. Szövegének eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 9. sorban: „De” helyett még „Így”; 10. sorban: „igazabb” helyett „gazdagabb”; 12. sorban: „a személytelenbe” helyett „az embertelenbe”; 15. sor, „s minden megfér a keretemben” áthúzva [a korrekció feltehetően a sorral egy vonalban lévő, lapszéli gyorsírásos jegyzés].


2. Pesti Napló, 1938. máj. 15. (110. sz.) 17. p.
Ardsuna címmel. Szövegének eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 14. sorban: „amit néha magam” helyett még „annak, amit néha”.


3. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 645. p.
Személytelen címmel.