Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/150. 3 fol.
Bajazzo mint festő címmel; tintával írt, sűrűn javított sorok számozott jegyzettömblapokon; 1. f. r.-n a cím alatt áthúzott címvariáns: „Bajazzo a függöny előtt”; alatta alcím zárójelben: „(a függöny előtt, kezében ecset és paletta)”; alatta szerzőségi közlés; oldalt tollal és ceruzával írt, részben áthúzott gyorsírásos jegyzetek; 3. f. r.-n a 41. sorban javítás ceruzával. Szövegének eltérése a Magyarország-közléstől: 40. sorban: „Álom” helyett „agyrém”; „Nyilj hát ki” helyett „S most nyílj ki”; 42. sorban: „a Szépség” helyett „az álom”; 47. sorban: „mibelőlünk” helyett „örökből”. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől; ld. a 4. dokumentumot.


2. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/167. 2 fol.
Bajazzo mint festő címmel; alatta alcím: „a függöny előtt, kezében ecset és paletta”; másodpéldány autográf javításokkal számozott lapokon; cím alatt szerzőségi közlés; 2. f. v.-n autográf munkacímadás: „Bajazzo”. Szövegének eltérése a Magyarország-közléstől: 40. sorban: „Álom” helyett „agyrém”; 42. sorban: „a Szépség” helyett „az álom”; 47. sorban: „mibelőlünk” helyett „örökből”. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől; ld. a 4. dokumentumot.


3. Magyarország, 1940. febr. 3. (27. sz., Esti lap) 7. p.
A festő a függöny előtt címmel; címhez szerkesztőségi jegyzet kapcsolódik: „Az »Élő Tárlat« operaházi díszelőadásán prológusnak elmondta Uray Tivadar.” Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől; ld. a 4. dokumentumot.


4. Magyarország-közlés kivágata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/12. 1 fol.
Cím alatt autográf alcímadás: „Prológus egy operaházi ünnepséghez”; szerzőségi közlés törölve; felső részen autográf megjegyzés: „kész kézirat az uj kötethez – másolat”; a címhez kapcsolódó szerkesztőségi jegyzet törölve; autográf javítások az 1. sorban: „mit” helyett „melyet most”; 7. sorban: „és nyomora” helyett „s kínja, álma”; 9. sorba szúrva: „a nő s a”, „és szerelem” helyett „a témánk”; 17. sorban: kettőspont helyett felkiáltójel; 24. sor végén vessző; 25. sorban: „s a törvénynél”; 26. sorban: „amit” helyett „melyet”; 29. sorban: „a” helyett „egy”; 33. sorban: „Bolondok” helyett „Rajongók”; 34. sorban: „istenünk” kis betűvel; 37. sorban: „varázslat, amit” helyett „varázs, melyet”; 38. sor elejére beszúrt szó: „maga”, sor végén gondolatjel; 39. sorban: „ha a való kétségbeejt” helyett „ha szörnyű az élet, legalább”; 40. sorban: „Tárlat” nagy betűvel; 46–47. sorban: központozás korrekciója. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 635–636. p.