Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/282. 17. fol. r.
Versfogalmazványokat, tartalmazó füzetben más feljegyzésekkel együtt a vershez készített jegyzetek:
Ez az élet nem sikerült.
De jó volna most, mint a hernyó,
mikor érzi, hogy élni nem jó,

begubózni és elaludni,
tudva, hogy ujjászületek
és szebb, nagyobb, tisztább leszek,
angyal: lepke a féregélet után…
”; az oldal szélén a vers címe és datálás: „»Angyal« – 1938 VII/ 28 – Titisee – Titisee”


2. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/149. 2 fol.
Egy készülő angyalhoz címmel. Tintával írt és sűrűn javított sorok jegyzettömblapokon. Szövege megegyezik Az Est-közlésével, de eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől; ld. a 3. dokumentumot.


3. Az Est, 1938. júl. 31. (171. sz.) 8. p.
Angyal címmel. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől; ld. a 3. dokumentumot.


4. Az Est-közlés kivágata.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/172. 1 fol.
Külön lapra ragasztva, felül autográf megjegyzés: „kész kézirat az uj kötetbe”; cím alatt a szezőségi közlés törölve; tintával végzett autográf javítások: 1. sorban: „Túlszegény volt” helyett „Égbe vágytam”; 2. sorban: „Azt kéne most” helyett „S most azt kéne”; 4. sor végén kettőspont; 6. sorban: „tudva” helyett „s hinni”; 9. sorban: „föld” helyett „sír”, mögé szúrva három pont; 10. sorban: „és kihűl” helyett „s egyre hűl”; 12. sorba szúrt három pont. Szövegének eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 2. sorban: „az” helyett még „azt”; 10. sorban: „és kihűl” helyett „s egyre hűl”.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 633. p.

6. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 350–351. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.