Dokumentumok


1. Magyar Csillag, 1942. 3. sz. (márc. 1.) 139. p.
Arckép, Szapáry Péter címmel. Szövegének– ékezethasználati és központozásbeli különbségen túli – eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: „Nem láttok most sem” helyett „bár most se láttok”.


2. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 632–633. p.
A rab Szapáry az övéihez címmel.


3. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 348. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.