Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2271/250. 3. fol.
Money in Italia címmel; a cím felett római szám: IV., mivel eredetileg része az Úti jegyzetek Merán körül c. ciklusnak, mely a Pesti Naplóban jelent meg (ld. a 2. dokumentumot); maga kézirat is az egész ciklus kéziratának a része. Szövegének eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 1–3. sor: „Szidtam a pénzt s az életet / s most élek s kezdek néha félni. / Szemembe néz és szól a pénz:”.


2. Pesti Napló, 1928. máj. 6. (103. sz.) 35. p.
Money in Italia címmel Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt. Szövege megegyezik a kézirat szövegével és különbözik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.


3. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 621. p.