Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/52. 1 fol.
Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén írt másodpéldány; címadás kézírással a szöveg felett és a hátoldalon, ugyanott Szabó Lőrincné megjegyzése; autográf javítások: 9. sorban: „most a szavunk” helyett „azt mondanánk”; 10. sor, „azt mondanám, hogy nem szabad” helyett „részegen is, hogy nem szabad”; 12. sor, „sorsunkat és az igazat” helyett „hogy ki vagyok és hogy ki vagy.”; 13. sorban: „tolmács végez velünk” helyett „néma őrült beszél”; szöveg alatt a datálás: 1928. Szövegének eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 9. sorban: „részegen is” helyett még „azt mondanánk”; 10. sorban: „részegen is” helyett „azt mondanánk”.


2. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 614–615. p.

3. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 181–183. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.