Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Őszintén szólva, most már nem tudom, mennyi benne a konstrukció. Valószínű azonban, hogy főképp Erzsikéhez szól. (E tekintetben irányadó lehet egy emlékezésnek a papírra vetése, amelyet közvetlenül Erzsike temetése után, még az ő szobájában írtam kettőnkről V. Bandi számára 1 első ízben, és a mostaninál még frissebb emlékezettel írva azt, ami eszembe jutott a történetünkről. Ugyanakkor, vagy kevéssel később összeállítottam azoknak a verseknek a címét is, amelyekhez Erzsikének részben vagy egészben köze volt.) 2 Most már lehetségesnek gondolom, hogy a B. Gizi-komplexus is belejátszhatott. Legfőképp azonban énrólam, magamról szól a kompozíció.  

Jegyzetek

1 Szabó Lőrinc Vékes Endréhez írott 1950. febr. 17-i leveléről van szó. Ld. a Bizalmas adatok és feljegyzések Erzsike c. fejezetének jegyzetében: Szabó Lőrinc: Vers és valóság: Bizalmas adatok és megjegyzések, s. a. r. Lengyel Tóth Krisztina, jegyz. Kiss Katalin, Lengyel Tóth Krisztina, utószó Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp., 2001, 507–514.

1 Az Erzsikéhez kapcsolódó versek jegyzéke: MTA KIK Kézirattár, Ms 4674/12., 80. A listával kapcsolatban ld. a Dokumentumoknál a Te meg a világnak A kötetről elnevezésű menüpontját.