Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4692/102. 3. fol.
Szabó Lőrinc hagyatékában, a Pandora szerkesztésével kapcsolatos anyagban számozott lapokon Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült; 1. f. r.-n autográf címadás ceruzával: „Mind vereség és fájdalom”; utolsó versszak alatt aláírás; 3. f. v.-n gyorsírásos jegyzet. Szövegének eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 2. sorban: „lázas” helyett még „forró”; 12. sor, „a nő, fájó bravúr,” helyett „minden nő, könnyű bravúr”; 18. sorban: „tudásom” helyett „szaktudásom”; 29–30. sor, „istenakaró és naiv fájdalomban / égtem magamban” helyett „titkom védelme alatt / visszavontam cspataimat”; 36. sorban: „védelme” helyett „éje”.


2. Pandora, 1927. 1. sz. (febr. 25.) 6–7. p.
Mind vereség és fájdalom címmel. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől, de megegyezik a gépiratéval.


3. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 606–607. p.