Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1928. jún. 17. (136. sz.) 19. p.
Szövege nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.


2. A Pesti Napló-közlés kivágata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/258.
Az oldal tetején Szabó Lőrincné datálása és megjegyzése; tollal végzett autográf javítások: 4. sorban: „s testében messziség” helyett „benne a túlsó part”; 5. sor, „elszakadás, mely ingerel” helyett „távolság, mely hív és ölel”; 8. sorban: a nagybetűvel írott „Egy” szó javítva, kisbetűvel; 9. sorban: „ez a” helyett „ami”; 13. sorban: „teljesülése” helyett „reménye a nagy”; 14. sorban: „Egybe visszafut újra” helyett „Egyben, mely hazavár”; 15. sor, „egymásra mindig rászorulva” helyett „egymáson át visszatalál”; a 3. versszak, 17–24. sor áthúzva:
Érzem a törvényt s igazam van:
az egyik én vagyok, hiszen
fajtámat együtt érezem,
férfi fajtámat egymagamban;
de a másik száz meg ezer,
mert minden szép asszonyi állat
testében egész faja támad
s tilt vagy csalogat: ingerel.
”;
32–33. sorban a központozás korrekciói; 39. sorban: „kapva” helyett „élve”; 48. sor, „s hazudni nektek nem lehet” helyett „de ez már így rendeltetett”. Az átdolgozott szöveg eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 3. sorban: „jóbarátként” helyett még „ha barátom”; 9. sorban: „ez a” helyett „ami”; 12. sorban: „és békülö” helyett „s kibékülő”; 3. versszak teljes átdolgozva; 31–31. sor: „mindig-mindig egyet szerettem / és mert egyiket se feledtem”; 33–36. sor: „Mindegyik folytatja a többit, / miként a szám, mely sohse vész / s titkos hálóban éli és / idézi az összes előbbit”; 39. sorban: „kapva” helyett „élve”; 42. sorban: „lükteti” helyett „élteti”; 50–52. sor: „ha hozzám most asszony beszél / nem értem s mégis bennem él / a magam furcsa férfi módján.”


3. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 603–604. p.