Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

No, ez nem novella-költemény, hanem szinte epigramm. A Pesti Naplóban jelent meg egy vasárnap reggel, 1 délben pedig megállt a Volkmann utcai lakásunk előtt egy szürke taxi, és a kocsiról Gombaszögi Frida „társalkodónője” (akinél 1944-ben bujkált) egy biciklit emelt le és hozott fel az emeletre: a művésznő ajándékát Lócinak. 2 

Jegyzetek

1 Álom címmel a Pesti Napló, 1938. okt. 9-i számában.

2 A vers történetét a főhős, Lóci is felelevenítette egyik interjújában. (Kabdebó Lóránt: A műhely titkai, Kozmosz könyvek, Móra Könyvkiadó, Bp. 1984, 38–53.)