Kegyetlen út

5

10
15

20

25
30

35
40

Még száz lépés. Nem bírom. Cseng a kő. Szél
     és hó szakad.
Fagy-álarc fojt, ég és föld úszik, és mint
     két jégdarab,
mint olvadó jég a hús melegében,
     sír a szemem…
Csak most, most még… Haza? De hisz a vég már
     reménytelen.

Csak most!… De épp ez a legiszonyúbb, ez,
     ez a kevés,
ami hátra van… Hagyd, pihenj le, biztat
     a lélek, és
elsötétűl. Üvegnyilak temetnek,
     vak lavinák.
Rémület ráz föl; s vonszolva, de mégis
     csak visz a láb.

És ez segít, az állat, ez segít most,
     a testi gép:
nélkülem jár s pótolja gyönge társát,
     a lélekét.
Még! Nem bírom. De! Jőjjön bármi: jobb lesz;
     akármi: jobb!
Itt veszel, súgja, és szavára ismét
     megindulok.

Igen, ez segít, ez a buta ösztön,
     a félelem.
Neki a bőgő hónak! tántorogva
     és részegen,
mintha zuhannék!… Könny s fagyott verejték
     kínja füröszt;
saját sulyom görget a szél repűlő
     szirtjei közt…

S be az ajtón. Tűz, lámpa. Kint: a bőgés!
     Teát, rumot!
Röhögök, mint… Vagy sírok?… Ujra ember?
     Még nem vagyok!
Húnyt szemmel… Én?… Öt kilométer, éjfél…
     Oly messziről?
S az ébreszt, hogy zizegő orrlyukamban
     puhúl a szőr.