Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/3. 12. f. r.
Versfogalmazványokat, jegyzeteket, ötleteket tartalmazó füzetben többszörösen javított, tollal írt fogalmazvány, a lap tetején áthúzott címvariánsok: „A Mátrában”; „Galyatető”, „Hegytetőn”, „Dél a Galyatetőn”, utolsó javítva a véglegesre; alatta szerzőségi közlés; lap szélén és oldalt gyorsírásos kiegészítések; a szöveg alatt a vers datálása: „Galyatető, 1940. okt. 23.” Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Új Idők, 1940. 50. (dec.8.) 688. p.
Ősz a Galyatetőn címmel. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 583–584. p.


4. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 583–584. p.

5. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 330. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.