Dokumentumok


1. Kézirat
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/138. 1 fol.
Ceruzás kézírás ceruzával és tollal végzett javításokkal blokktömb-papíron; áthúzott, satírozott, átírt címvariánsok: „Betegágyon”, „Betegen a tavaszban”, „Nélkülem (is)”; végleges cím tollal írva s bekarikázva; cím alatt szerzőségi közlés; az oldal alján datálás: 1939.; hátoldalon Szabó Lőrincné megjegyzése. Javítások: 1. sorban központozás; 3. sorban: „Börtönben” helyett „Magamban”; 5. sorban: „reggeltől estig” helyett „már hetek óta”. 7. sorban átsatírozott szó, felette „csoszogás”; 9. sorban: „Csak járni tudnék” helyett „Börtönben vagyok”; 10. sorban: „repdeső” helyett „távoli”; 11. sorban átsatírozott szavak mellett a végleges: „fájdalmas”; 13. sorban átsatírozott rész felett: „ugy tündöklik”; 14. sorban: „úgy röhög rajtam a” mellett színtén áthúzva „nélkülem is teljes a”, „és hogy odakint megjött a tavasz”. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Gépirat
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/44. 1 fol.
Idegen kéztől ceruzával a lap tetején rovatcím: „Költemények”, mellette fontmegjelölés, cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; javítások nagy betűs sorkezdetekre, a lap szélén Szabó Lőrinc kezétől származó szedési utasítás; hátoldalon az idegen kéztől címzés. A Budapesti Szemle-közlés nyomdai kézirata.


3. Budapesti Szemle, 1940. január (746. sz.) 60. p.
Sorkezdetek nagy betűvel; ezt nem számítva, szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 567–568. p.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 567–568. p.