Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1928. aug. 26. (193. sz.) 35. p.
Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől; ld. 2. dokumentumot.


2. Újságkivágat autográf javításokkal.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/202. 1 fol.
A Pesti Napló-közlés kivágatán Szabó Lőrincné és Szabó Lőrinc megjegyzése: „Kész kézirat az uj kötetbe”; cím alatt a szerzőségi közlés törölve. Javítások: 3. sorban: „ami kell” helyett „nem adott”; 4. sorban: „sohse lőn, sohse hoz” helyett „nem adott soha még”; 11. sorban: „Igazság, szerelem” helyett „Amire érzék és”; 12. sorban: „más kéne, s nincs soha” helyett „sóvárog, silány mind”; 14. sorban: „vágyamra nincs” helyett „üres a legnagyobb”; 15. sor: „nem elég semmise tetszeni” helyett „ha mindent el kell majd veszteni”; 22. sorban: „itt kicsi” helyett „e földön”; 34. sorban: „ne hívjon engem már” helyett „ne legyen barátom”; 37. sorban: „sok vágyam, sok” helyett „pusztulj, száz nagy”; 38. sorban: „legyen most” helyett „egy maradt”. Szövegének eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 37. sorban: „sok” helyett még „száz”.


3. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 566–567. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 566–567. p. [Osszes_versek_1943_285_b.jpg
Osszes_versek_1943_285_c.jpg