Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/43. 2 fol.
Városi tavasz címmel, cím alatt szerzőségi közlés, 1–2. f.-n Szabó Lőrincné megjegyzései; a gépírás hiányosságainak autográf javításai, lapszéleken szedési utasítások. Szövegének eltérése – ékezethasználati és központozásbeli különbségeken túl – az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 17. sorban: „gyógyít” helyett még „kicserél”.


2. Új Idők, 1940. 11. (márc. 10.) 263. p.
Városi tavasz címmel. Szövegének eltérése – ékezethasználati és központozásbeli különbségeken túl – az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 17. sorban: „gyógyít” helyett még „kicserél”.


3. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 563–565. p.
Március a körúton címmel. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 563–565. p.

5. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 323–325. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.