Dokumentumok


1. Szabó Lőrinc jegyzetfüzete.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/282. 10. fol. r.
A vershez készített áthúzott jegyzetek, más feljegyzésekkel együtt:
Megroppantott, megszürkített
az ősz

Megroppantott az ősz, szegény
csokor
csontvázad is alig maradt meg

vessző, rács, tüske... bot

Úgy ül a veréb benne mint egy
kalitka rácsai mögött

A bodzabokor ágainak
tar ketrecében
téli szélben”
;
az oldal szélén a vers címe és datálás: „1938. jan.”


2. Szabó Lőrinc jegyzetfüzete.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/282. 40. fol. r.
A vershez készített áthúzott jegyzet, más feljegyzésekkel együtt:
Madár röpül a téli bokorra
és leüt róla egy kis havat
”;
oldal felső sarkában a cím.


3. Pesti Napló, 1938. jan. 9. (6. sz.) 15. p.
Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 146–148. p.

5. Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 70–72. fol.
A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonatának megfelelő oldalai, az Ms 4650/197. sz. alatti tételből Szabó Lőrinc által kiemelve.


6. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 79. fol. v.–80. fol. v.


7. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 158–160. p.

8. Mai magyar költők, A fiatal magyar költőnemzedék negyven lírikusának versei, összeállította és a bevezetést írta dr. Vajthó László, Dante Könyvkiadó, Budapest, 1941, 76–77. p.
A kötetben közölt többi Szabó Lőrinc-vers: Szénásszekér, A bagoly, Hajnali rigók, Semmiért Egészen, Az Ipoly ünnepén, Kortársak, Lóci óriás lesz, Különbéke. Szövege megegyezik a Válogatott versei 1940-es és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


9. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 543–544. p.


10. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 543–544. p.

11. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 312–314. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.