Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/183. 1 fol.
Másodpéldány; dedikáció nélkül; cím alatt szerzőségi közlés; az oldal tetején piros postai irónnal számozás: 43, utalva arra, hogy a lap a kötet nyomdai kéziratának része lehetett; jobb felső sarokban a Pesti Napló-megjelenés Szabó Lőrincné általi datálása. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Pesti Napló, 1937. szept. 26. (219. sz.) 13. p.
Dedikáció nélkül. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 118–119. fol.
Móricz Zsigmondnak szóló dedikációval.


4. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 143–144. p.
Móricz Zsigmondnak szóló dedikációval.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 542. p.
Dedikációval: „Móricz Zsigmond emlékének”.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 542. p.
Dedikációval: „Móricz Zsigmond emlékének”.


7. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 271–272. p.
Dedikációval: „Móricz Zsigmond emlékének”. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.