Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Régi témám, még az egyiptomi út idejére is visszamutató. A prózavers kiegyensúlyozottsága itt szerintem teljesen azonos értékű a rendes üteműekével. A szerkezetbe mintha belejátszanék a népi asszír-babilóniai vallási líra. Éveken át mindig akartam írni valamit a hajnali majmok örvendezéséről és viháncolásáról a fákon; ismerek egy egyiptomi domborművet is, amelyen a kelő nap felé hajlonganak. Nagyon közvetlen, kedélyesen bizalmaskodó lírai gondolatnak érzem a második sort, amely a Naphoz szól: „Nem is tudom, mért ne imádjalak.” A vers nem mondja, hogy én a Memnon-szobrokat láttam volna! 1