Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/148. 2 fol.
A kézirat külön lapokra ragasztva; cím alatt szerzőségi közlés; 1. f. r.-n a Nyugat-közlés Szabó Lőrincné általi datálása, a lap szélén piros írónnal számozás: 26; feltehetően a kötet nyomdai kéziratának része lehetett. Szövege ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/193. 2 fol.
Másodpéldány a gépírás hiányosságainak autográf javításaival; cím alatt szerzőségi közlés; 2. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövege ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Nyugat, 1937. 5. sz. (máj.) 352. p.
Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 87–88. fol.


5. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 105–106. p.

6. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 519–520. p.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 519–520. p.