Dokumentumok


1. Nyugat, 1937. 5. sz. (máj.) 353. p.
Szövegének eltérése egy helyen a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 26. sorban: „akarom” helyett még „szeretném”.


2. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/192. 2 fol.
Másodpéldány; az oldalakon a gépírás hiányosságainak a javításai. Szövegének eltérése egy helyen a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 26. sorban: „akarom” helyett még „szeretném”.


3. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/147. 2 fol.
Külön lapokra ragasztva; feltehetően a kötet nyomdai kéziratához készült; 1. f. r. jobb felső sarkában számozás: 25 és Szabó Lőrincné megjegyzése; bal felső sarokban szedési utasítás. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 85–86. fol.


5. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 103–104. p.

6. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 518–519. p.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 518–519. p.