Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1934. jún. 3. (123. sz.) 7. p.
Szövege – ékezethasználati különbségeken túl – megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 125. fol.
Magántulajdon.
Lapra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágata; jobb felső sarokban kézírásos lapszámozás: 125; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; lapszélen a Pesti Napló-közlés kézírásos datálása áthúzva; mivel a 17. sor a kivágat korábbi hajtogatás miatt olvashatatlanná vált, ezért szövege kézírással a lapszélen.


3. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 170–171. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/141.
Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén írva a gépírás hiányosságainak autográf javításaival. Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel; feltehetően az 1940-es Válogatott versei számára készült másolat.


5. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 62. fol. v.–63. fol. r.


6. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 124–125. p.

7. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 443–444. p.
Itt jelenik meg az utolsó, 35. sorban „Ez vagy Te” mondatrész kiemelése ritkítással, későbbi kiadásokban ez kurziválással.


8. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 443–444. p.

9. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 261–262. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.