Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1934. júl. 22. (164. sz.) 18. p.
Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 2. fol.
Magántulajdon.
Lapra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágata; jobb felső sarokban kézírásos lapszámozás: 108; cím alatt a szerzőségi közlés, kivágat tetején a Pesti Napló-közlés élőfeje a datálással áthúzva.


3. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 152–153. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 432. p.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 432. p.