Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Érdekessége az talán, hogy a jelenből, sőt a pillanatból indul ki, és témája oly rohamosan tágul, hogy nem tudja megakadályozni az idő torlódását, a nap, az évszak, az évek, az egész élet pillanatnak tekintését: mindennek vége van… Zuhan az élet: a horatiusi labuntur anni parafrázisa. 1

Jegyzetek

1 labuntur anni – elfutó évek. „Eheu fugaces, Postume, Postume, / labuntur anni, nec pietas moram / rugis et instanti senectae / adferet indomitaeque morti...” – Horatius Flaccus, Quintus: Carmina, 2. 14. Magyarul Bede Anna fordításában: „Hej Postumus jó Postumus, eltűnik / a sok futó év, még az erény sem áll / a sok közelgő ránc a vénség / és a halál diadalma ellen!”