Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1933. jún. 15. (134. sz.) 9. p.
Szövege – a 15. sorban tett javítást kívéve és az ékezethasználati különbségeken túl – megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel. Ld. még a nyomdai kézirat (2.) leírását.


2. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 79. fol.
Magántulajdon.
Lapra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágata autográf javításokkal; jobb felső sarokban kézírásos lapszámozás: 79; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; kivágat szélén a Pesti Napló-közlés kézírásos datálása áthúzva. Javítás a 15. sorban: „egész a” helyett „a Margit”. Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 112–114. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 405–407. p.
407. oldalon szedési hiba korrektúrajele.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 405–407. p.

6. Vidám Budapest, Budapest Főváros Tanács Végrehajtóbizottságának műsorfüzete, Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 1951, 65–66. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.