Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Részlet Szabó Lőrinc Kárpáti Aurélhoz írott datálatlan leveléből

„A város, a pénzhajszoló hétköznap s a zöld városnak nevezett erdő, szintén Farkasrét és Ördögoromi környék, ellentéte, illetve keveredése a Vasárnap c. darab.” 1

Jegyzetek

1 Szabó Lőrinc datálatlan levele, OSZK Kt. Levelestár, N. sz.: 1952/68. Kárpáti Aurél a költők főváros-élményéről állított össze egy rádióműsort, ehhez kérte Szabó Lőrincet, nyilatkozzon Budapest-ihlette verseiről, illetve ezek közül, melyek hangozhatnának el. E műsor felvezető szövege megjelent a Pesti Napló 1937. dec. 31-i számában.

Vers és valóság

Farkasrét, Ördög-orom, 1 séta a gyerekekkel és a német kisasszonnyal. 2 Előzetesen, szombaton csakugyan hiába próbáltam pénzt vagy akár csak kölcsönt szerezni valahonnan. Elkeseredésemben rándultam ki, és a kétségbeesésem teljessége győzött meg arról, hogy nézzem fordítva a dolgokat. Az pedig, hogy majd mindebből verset írok és akkor megint lesz egy kis pénz, az mint egy jó vicc, mint egy jó trükk, mint valami ravasz bosszúállás a világon, egyszerre jól hangolt, megvigasztalt. Ekkoriban, úgy rémlik, 20-30 pengőt kaptam a Naplótól egy-egy versért. Láng János Az Est-titkárnak a honoráriumról vezetett feljegyzései valahol meg is vannak, birtokomban: a lap felszámolásakor nekem adta. 3

Jegyzetek

1 Ld. a Te meg a világ Farkasrét c. versével kapcsolatban elmondottakat és azok jegyzetét.

2 Ld. róla Szégyen c. verssel kapcsolatban elmondottakat és azok jegyzetét.

3 A költő hagyatékából eddig nem került elő. Az Est-lapok felszámolására 1939 őszén adóhátralék címen került sor.