Dokumentumok


1. Színházi Élet, 1935. 43. (okt. 20., jubileumi sz.) 131. p.
Szövege eltér az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Ld. a nyomdai kézirat (2.) leírását.


2. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 41. fol.
Magántulajdon.
Lapra ragasztva a Színházi Élet-közlés korrektúrájának kivágata autográf javításokkal; jobb felső sarokban kézírásos lapszámozás: 41; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; a lap tetején a Színházi Élet-közlés kézírásos datálása áthúzva. Javítások: 6. sorban: „semmi” helyett „mese”; „képzelt emléked” helyett „tündéremléked”. A javított szöveg megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 58. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 371–372. p.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 371–372. p.

6. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 215–216. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.