Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1933. szept. 10. (205. sz.) 15. p.
Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 34. fol.
Magántulajdon.
Lapra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágata; jobb felső sarokban kézírásos lapszámozás: 34; cím után a szerzőségi közlés áthúzva; kivágat felső részén a Pesti Napló-közlés kézírásos datálása áthúzva. Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 48–49. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 366–367. p.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 366–367. p.

6. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 212–213. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.