Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1933. szeptember 5.
Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Szabadság (Cleveland), 1933. okt. 5. (233. sz.) 1. p.
Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 33. fol.
Magántulajdon.
Lapra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágata; jobb felső sarokban kézírásos lapszámozás: 33; cím után a szerzőségi közlés áthúzva; kivágat felső részén a Pesti Napló-közlés kézírásos datálása áthúzva. Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 46–47. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 365–366. p.
A 366. oldalon nyomdahiba korrektúrajele.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 365–366. p.