Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Nagy erőfeszítéssel, de ekkor már (és még) német kisasszonyt tartottunk. 1 Nagy, erőteljes, jókedvű lány volt, tőle tanulta Kisklára a némettudása alapját, sőt Lóci is. Emlékszem egy ördögoromi fényképfelvételre, amelyen rajta van a gyerekekkel. Aztán el kellett küldenünk, nem futotta pénz a tartására. És rövidesen azt hallottuk róla, hogy meghalt… A vers már visszapillantás jóval korábbi eseményre, azazhogy nem értem: a végén mit jelent a tíz éve megjelölés? (Úgy látszik, leplezni akartam valamit – talán csak fiatalabb korinak tüntetni fel?)

Jegyzetek

1 Akkori kifejezéssel Fräuleint; Wirth Ani, utóbb Varga Imréné, a házvezetőnő, Horváth Mariska barátnője. Ld. Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése (1921–1944), s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp., 1989, 660.