Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1934. március 4.
Szövege, a 29. sorban történt későbbi javításoktól eltekintve, megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel. Ld. a nyomdai kézirat (2.) leírását.


2. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 7. fol.
Magántulajdon.
Lapra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágata autográf javításokkal; jobb felső sarokban lapszámozás: 7; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; kivágat jobb felső sarkában a Pesti Napló-közlés kézírásos datálása áthúzva. Javítások: 29. sorban: „és” áthúzva, helyette: „s”, „messze” áthúzva, helyette „rég elmúlt”. A javított szöveg megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 11–13–14. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 345–346 p.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 345–346. p.

6. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 198–199. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.