Szabó Lőrinc a kötetről

Tücsökzene
274. Te meg a Világ

Hat év csönd. 1 Magány. 2 Az Egy Álmai. 3
Sivatag edzett. 4 Kezdted érteni
a gondolat örök szeme alatt 5
a földi sorsot és magányodat,
s tested, egyetlen birtokod, hazád,
s aki azt is feldúlja, a halált,
s ami addig is őröl s isteni
fölöslegeid sorra elveszi
vagy azzal öl meg, hogy rád se tekint,
a Célok s Hasznok népét, 6 és megint
az oltó mámort, a perc gyönyörét,
a nők irgalmas kábítószerét; 7
s elűzted a lélek vámpírjait 8
és megszeretted a hajnali víg
rigófüttyöt, 9 és lettél, ami vagy:
Szűrő lettél, a legszebb-szabadabb
szeretkezés érzékeiden át
a mindenséggel: Te meg a Világ.

Vers és valóság
[Tücsökzene 274., Te meg a Világ című verséről]

Ismét fejlődéstörténete, egy sok mindent egybemarkoló darabja s egyben az ötödik verskötetemnek (Te meg a világ, 1932) a jellemzése. A kötetet Kner Imre nyomtatta ki, Gyomán, az Auflagot 1 nekem adta, honoráriuma fejében annak, hogy elkészítettem neki egy privát nyomtatványa számára, amely csak 10-15 példányban jelent meg, az Omar Khayjam-fordításom második változatát. Kner azért nem jelezte a könyvet a saját kiadványaként, mert akkor hasonló verskiadási igények tömege rohanta volna meg. Ezzel a könyvemmel értem el, hatesztendei érés és részben hallgatás után az első döntő sikeremet, helyreütve vele az éretlen modernkedés hibáit. A könyvnek Pesten a Pantheon Kiadó volt a főbizományosa (és talán feltüntetett kiadója is); ennek az irodájában találkoztam futólag egy H. Zoltán nevű kiadóhivatali emberrel, 2 aki 1944 után a Népszava főszerkesztője 3 és kimondhatatlanul ádáz fajvédő ellenségem lett. 1956-ban – a jelek szerint – előnyösen megváltozott.

Vers és valóság
[A kötetről]

Ez a kötetem az első, amelyet már érett műként vállalhatok. Magam is éreztem, tudtam, hogy milyen folyamat, változás, érés megy végbe bennem; előző köteteimmel elégedetlen voltam (átdolgoztam őket). Hat évig vártam az új kötet kiadásával! Barátaim, de nemcsak ők, hanem „vetélytársaim” is mind dicsérőleg nyilatkoztak erről a kötetről, gratuláltak a komolyságához, tartalmi és formai kifejezésmódjához. Ezt a kötetet egy rendkívül termékeny korszaknak annyi termékéből válogattam össze, amennyiből az előző 6 év alatt 4 kötet telt ki. 1 A kiadással azért is vártam, mert éreztem, hogy a modernségek elhagyása, tehát a „visszaklasszicizálódás” után nagyon komikus volna még egyszer elsietni, elrontani a dolgomat. Ezért vártam 1926-tól 1932-ig. Akkor Kner, a gyomai, egy számára végzett munka honorálásaképp felajánlott tízívnyi versszedést. 2 Így jött létre a Te meg a világ.