Recenziók, kritikák

[Bálint György] (B. Gy.) = Az Est, 1932. dec. 13.
(h. a.) [Hevesi András] = 8 Órai Újság, 1932. dec. 16.
Kárpáti Aurél = Magyarország, 1932. dec. 18.
[Szélpál Árpád] szp. á. = Népszava, 1932. dec. 23.
(n. s.) Nádas Sándor: Szabó Lőrinc (Megjegyzések c. rovatban) = Pesti Futár, 1932. 51. sz. (1932. Karácsony) 2.
Ignotus Pál = Esti Kurir, 1932. dec. 30.
Halász Gábor = Nyugat, 1933. 1. 133–135. [Kötetben: Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék, Magvető, Bp. 1981, 716–721.] 1 2 3
Fodor Béla = Korunk Szava, 1933. jan. 15.
Szántó Rudolf = Pesti Napló, 1933. jan. 22.
Cs. Szabó László = A Toll, 1933. jan. 31. 1 2 3 4
Erdőházi Hugó = Magyar Írás, 1933. 2. 141–142. 1 2
Rédey Tivadar = Napkelet, 1933. febr., 132–135. 1 2 3 4
Relle Pál = Magyar Hírlap, 1933. febr. 5.
Márai Sándor = Újság, 1933. márc. 3. [Kötetben: Márai Sándor: Írók, költők, irodalom, M. Helikon, Bp. 2000.]
Juhász Géza = Protestáns Szemle, 1933. 458–461. 1 2 3 4
Németh László = Tanú, 1933. 3. 179–180., [A Magyar líra 1932-ben c. tanulmányának 4. fejezete; kötetben: Németh László: A minőség forradalma, Magyar Élet, Bp. 1943, 3. köt. 108–111.; Németh László: Két nemzedék, Magvető, Szépirodalmi, Bp. 1970, 387–402.] 1 2
V. Z.: Jak se daří v Mad’arsku literatuře = České Slovo, 1933. aug. 1. 13.
Katona Jenő: Két költőarc: Szabó Lőrinc és Mécs László = Magyar Szemle, 1933. szept. (19. köt.) 55–64. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rónay György = Vasárnap (Arad), 1933. 19. sz. (szept. 17.) 376–377. 1 2
Turóczi-Trostler József = Pester Lloyd (esti), 1933. 17. sz.