Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/56. 2 fol.
Fogalmazvány-variánsok címadás nélkül; blokktömbön ceruzával; a 1. f. r.-n az első 3 versszak:

„Sirva szidtad tíz éven át,
sirj végig még öt-annyit?
Nyugodj bele, hogy a világ
nem mihozzánk hasonlít.

Gonosz táplálék volt, igaz,
e tiz év, s te se vagy szent,
de vén agyunk már kiköpi
a megemészthetetlent.

Nagy tulvilág nem fér bele,
a világot ne vádold;
ellenségünk az ideál,
aludd ki, mint a mámort.”;

a 8. sor felett variáns: „az öszeférhetetlent.”; 9. sor felett variáns: „Egyeztess! hogy nem sikerült.”; 10. sorban: „a világot” felett a variáns: „az életet”; 2. f. r.-n az első két versszaknak a Pesti Napló-közléssel megegyező változata, a lap szélén áthúzott fogalmazványkísérletek; az oldal alján az utolsó versszak; eltérése a Pesti Napló-közléstől: „leld meg ott” helyett még „ott keresd.


2. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/22. 2 fol.
Belül a koponyádon címmel, szerzőmegjelöléssel; a jobb felső sarokban Szabó Lőrincné megjegyzése, a lap alján a vers megjelenésének éve az ő kézírásával. Autográf javítás: „ott keresd” helyett „leld meg ott”. Szövege megegyezik a Pesti Naplóban, az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Pesti Napló, 1932. febr. 7. (30. sz.) 7. p.
Szövege megegyezik az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1932-es Pantheon-kiadás nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/114. 1 fol.
Újságkivágat; a jobb felső sarokban a számozás: 47; mellette átsatírozott szám: 50; a lap szélén megjelenés kézírásos datálása; szerzőmegjelölés áthúzva. Szövege megegyezik az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Szabó Lőrinc: Te meg a világ, Versek, Pantheon-kiadás, Budapest, 1932, 124. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


6. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 316. p.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 316. p.