Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Kétségbeesett hadakozás az ábrándok ellen, amelyek közül az Isten is csak egy. A „Mintha” szóhoz: utalás a Philosophie des Als Obra. 1

Jegyzetek

1 Magyarul A „mintha” filozófiája (1911). Hans Vaihinger (1852–1833), az újkantiánnus mozgalom német filozófusának műve. Arthur Schopenhauer és Friedrich Lange hatására Vaihinger a kantianizmust a pragmatizmus irányában fejlesztette tovább, az általa „mintha” filozófiának nevezett alapokon kifejlesztett „fikciók” elmélete segítségével említett művében a kanti posztulátumokat úgy értelmezi át, hogy azokat mint fikciókat kell feltételeznünk. Például azt tudjuk, hogy Isten nem létezik, ám mint fikciót mégiscsak elfogadjuk, s aszerint cselekszünk, mintha tényleg létezne. – Tübingenben teológiát, majd a Hallei Egyetemen 1884-től filozófiát tanított, de rövidlátása miatt 1906-ban kénytelen volt lemondania állásáról. 1876-ban kezdte írni Die Philosophie des Als Ob c., később több kiadást is megért főművét. Nemzetközi szaktudósi közreműködéssel 1896-ban kezdett el dolgozni Kant-tanulmányain (Kantstudien; Kant - Ein Metaphysiker?), s nyolc évvel később megalapította a Kant Társaságot. Vaihinger az életet frusztrációk halmazának tekintette, s olyan filozófiát keresett, amely ezt elviselhetőbbé teszi. Nietzschéről írt munkája: Nietzsche Als Philosoph.