Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1931. jan. 25. (20. sz.) 21. p.
E vers, illetve a Homlokodtól fölfelé (Pesti Napló, 1931. febr. 1.) és a Célok és Hasznok közt (Pesti Napló, 1931. febr. 8.) közlését Szabó Lőrinc így kommentálta Korzáti Erzsébetnek a hozzá írt Tenger (Hullámjáték) megjelenésével kapcsolatban: „…többen érezték, hogy kissé idegenszerű. Mert a három legutóbbi versemben annyi keserűség volt, hogy azok után ez meglepetésnek, nem-aktuálisnak hatott.” (Bp. 1931. febr. 17.; Huszonöt év: Szabó Lőrinc és Korzáti Erzsébet levelezése, s. a. r., jegyz. Kabdebó Lóránt, Lengyel Tóth Krisztina, Magvető, Bp., 2000, 254.)
Szövege eltér az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Ld. a nyomdai kézirat (2.) leírását.


2. Az 1932-es Pantheon-kiadás nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/73. 1 fol.
Újságkivágat autográf javításokkal, szövegrészletek gépiratainak kivágata ráragasztva; a lap tetején a Pesti Napló-közlés datálása; alatta: „Szegi P.”; jobb oldalon felül a számozás: 23; szerzőmegjelölés áthúzva. Javítások: az 1. versszak idézőjelek között; 2. sorban: „pici” helyett „kicsi”; 8. sorban a gondolatjel törölve; 29. sorban: „béke, nap” helyett „ingyen a”; 30. sor „ingyért nekem sose jár” helyett „szegénynek sose jár”; 34. sorban betoldás: „én is” (ez nem került át a kötetbe).


3. Szabó Lőrinc: Te meg a világ, Versek, Pantheon-kiadás, Budapest, 1932, 53–54. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Korrektúralapok az 1934-es Válogatott Versei nyomdai kéziratának („A kis anthológia versanyaga”) kötegéből.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/2. 71–72. fol.


5. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 51–52. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


6. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 51–52. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.

7. Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 26. fol. r–v.
Az 1934-es Válogatott versei kötetének kitépett lapja, rajta számozás ceruzás kézírással.


8. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 37. fol. r.–v.


9. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 73–74. p.

10. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 272–273. p.
272. p.-n hibás szedés korrekciója.


11. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 272–273. p.