Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Az első vers Tamása természetesen az apostol. 1 Ez is kimondhatatlan elmagányosodás egyik terméke. Nem igaz azonban, hogy a magányom bármitől megvédett. (Azt hiszem, ebben az időben – 1929 – már érdemesnek tartott volna valaki arra, hogy hozzám jöjjön feleségül, ha ismert volna, vagy ha komolyan vette volna ezeket a verseket.) 2

Jegyzetek

1 János 20,24–29.

2 Az ismeretlen személyre való célzás esetleg a rejtélyes Íródeákot, Szabó Lőrinc kommentárjainak lejegyzőjét takarja.