Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság 1

Egyik legfinomabb, legtapinthatatlanabb dolgokat kitapintó versem, én rendkívül szeretem. Megírása után jó ideig aggódtam, hogy érthetetlennek, hogy őrültnek fogják tartani. Csodálkoztam, hogy nívós emberek tömege az ellenkezőt közölte velem, és hogy a régi világban elég sokat szavalták. Csak annnyit említek még, a kezdeti mély orgonaszó festésénél és szétbontásánál a Wagner-féle A Rajna kincse-nyitány első 30-50 taktusa is az eszemben járt. 2

Jegyzetek

1 Ld. még a Majd c. verssel kapcsolatban elmondottakat.

2 A Rajna kincse (németül Das Rheingold) Richard Wagner operája, a négy műből álló operasorozat, A Nibelung gyűrűje (Der Ring des Nibelungen) első darabja.

A nyitányból: