Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/25. 1 fol.
Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén írva; a lap szélén és alján Szabó Lőrincné megjegyzései. Eltérések az 1932-es Pantheon-kiadásban közölt szövegtől: 3. sorban: „gyűlölt” helyett még „néha rút”; 6–7. sor: „mélyén ha fekszem s a temet / akármi éj, lényegemet”.


2. Nyugat, 1930. 4. sz. (febr. 16.) 268. p.
Szövege megegyezik a gépirat szövegével.


3. Az 1932-es Pantheon-kiadás nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/49. 1 fol.
Gépirat. A lap bal sarkában számozás: 3. Szövege megegyezik az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Szabó Lőrinc: Te meg a világ, Versek, Pantheon-kiadás, Budapest, 1932, 11. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 244–245. p.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 244–245. p.

7. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 141–142. p.
Az itt közölt szöveg megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.