Dokumentumok

Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 22–23. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 22. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átdolgozva, leírni, így”. A szöveg felett az új cím kézírással: Isten országa; felette még többszörösen áthúzott címvariánsok: A pénz, Pénz és halál; a 22. oldalon cím felett ceruzás számozás: 9. A 22–23. oldalon, a nyomtatott szövegen javítások kézírással és áthúzások. A szöveg az 1926-os Pandora-kiadásban közölthöz képest lényegesen átdolgozott. Eltérés az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől a később beiktatott 6. sor: „csak azért, hogy”; az átdolgozás többi része megegyező. A 23. oldal alsó részén – a jelölés szerint – az első 7 sor átdolgozásának egy fel nem használt variánsa: „...De én / hogy keressem meg / azt is, ami kell? / Nekem az is mily rengeteg, / amiből enni tudunk! / Szegény vagyok / a húsz-harminc évig élek, és / stb.” Az átdolgozás során a vers sorainak száma 29-ről 31-re növekedett.