Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1925. máj. 17. (111. sz.) 7. p.
„H-MAC A” címmel. Szövege megegyezik az 1925-ös Kultura-kiadásban közölttel.


2. Az 1925-ös Kultura-kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon, 60. fol.
„H-MAC A” címmel. A lapon a Pesti Napló-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


3. Szabó Lőrinc: Fény, fény fény, Versek, Kultura R.-T. kiadása, Budapest, 1926 [1925], 75. p.
„H-MAC A” címmel. Szövege megegyezik a Pesti Napló 1925. máj. 17-i számában közölttel.


4. Szabó Lőrinc: Fény, fény fény, Versek, Kultura R.-T. kiadása, Budapest, 1926 [1925], 75. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
A cím mellett a Pesti Napló-közlésre utaló autográf jegyzet, a lap alján feljegyzés a vers keletkezéséről, és korrektúra javítások.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 117–118. p.
Ima a repülőgépen címmel. Szövege az 1925-ös Kultura-kiadásban közölthöz képest lényegesen átdolgozott.