Dokumentumok


1. Az Est, 1924. nov. 30. (256. sz.) 13. p.
Zengő, fájdalmas életem címmel. Szövege megegyezik az 1925-ös Kultura-kiadásban közölttel.


2. Az 1925-ös Kultura-kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon, 42. fol.
Zengő, fájdalmas életem címmel. A lapon Az Est-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva; korrektúra: 6. versszak 2. sorában: „isten” – így, kis betűvel.


3. Szabó Lőrinc: Fény, fény fény, Versek, Kultura R.-T. kiadása, Budapest, 1926 [1925], 53. p.
Zengő, fájdalmas életem címmel. Szövege megegyezik Az Est 1924. nov. 30-i számában közölttel.


4. Szabó Lőrinc: Fény, fény fény, Versek, Kultura R.-T. kiadása, Budapest, 1926 [1925], 53. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
A cím mellett Az Est-közlésre utaló autográf jegyzet, a lap alján feljegyzés a vers keletkezéséről.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 153–154. p.
Kétségbeesés címmel. Szövege az 1925-ös Kultura-kiadásban közölthöz képest lényegesen átdolgozott.


6. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 101–102. p.
Az itt közölt szöveg megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.