Szabó Lőrinc a kötet keletkezéséről – Vers és Valóság

Átmenet ez a könyv a klasszicista jóból a modernista rosszba, mégis a felszabadulást jelentette, noha éretlenül. Ezalatt történtek meg első szakításaink Babits Mihállyal. Földi Mihály 1 a Magyarország című lapban a könyv megjelenésekor megdicsért, 2 hogy íme, hát nem lettem „poeta doctus”. Ezt Babits lenézésnek, támadásnak vette maga ellen, és azt hitte, hogy újságírói összepaklizás szülte. Szó sincs róla! De hát akkor már feltartóztathatatlan volt a viszonyunk megromlása.

Jegyzetek

1 Földi Mihály (1894–1943): író, szerkesztő, 1918-tól a Pesti Napló munkatársa, 1924 és 1939 között, a lap megszűnéséig szerkesztője, 1919–1920-ban pedig a Nyugat segédszerkesztője is.

2 Földi Mihály: Kalibán! (Szabó Lőrinc versei), Magyarország, 1924. jan. 5. (4. sz.) 6. p.