Dokumentumok


1. Kézirat.
MTAKK Ms 2270/11.
Fogalmazvány ceruzás kézírással. Sajátkezű datálása: 1920. május 3. Az 1923-as Athenaeum-kiadásban közölt szöveghez képest eltérések: központozásbeliek az 1. és a 15. sorban; 16. sor kezdő szava: „Eztán”; 20. sorban eltérő szórend: „a külvárosokon is, a pályaudvarokon”; 22. sorban: „összeboruló erdei fák smaragdkupoláján” (kötetbéli közlésben: „összeboruló erdők fekete boltozatán”); 24. sorban: „hogy nedves fátyolával körbe szőjje a szigeteket” (kötetbéli közlésben: „sötét zenéje elöntse a szigeteket”); 25. sor végén kötetbéli közlésben elhagyott mondatrész: „túl időn és túl teren”. A fol. 1v-n autogr. a Vízió c. vers töredékes gyorsírásos fogalmazványa:

1. sor: „Először csak jégeső és téli mennydörgés rémülete hirdette”
2. sor: „és ők [áthúzott jel: csak] finoman mosolyogtak és nem hitték, hogy a sarkot/sarkon [mindkét toldalékot kiírta Szabó Lőrinc] lángtornyait”
+ fél sor: „egekig dobálja a két vulkán”
3. sor: „csak mosolyogtak, autóztak és banketteztek, …”
4. sor: „– de az öreg professzor lombikjában minden várakozás ellenére [utólagos betoldás] kialudt a szikra.”

5. sor: „Ez alatt sürgönydrótok nyalábjai és kígyózó tenger alatti kábelek nyargaltak a”
+fél sor: „világ négy tája felé”
6. sor: „és 40 napon át szakadatlanul zúgtak a ______ fekete harangok”
7. sor: „horkanva figyeltek fel a svájci hegy óriások, és a vasúti sínek mentén”
8. sor: „halottá bénultak a tilosra állított szemaformok.”

9. sor: „Az aranyborjú csak bőgött, bőgött és vele bőgtek a kövér [ráírva arra a jelre: »vén«] ezredéves”
+ fél sor: „boncok is”
10. sor: [ráírva az „és amikor” jelekre:] „_______ itt egyszer fölhasadt föld hullákkal verte agyon félénk [áthúzott jel: farkasokat] hiénákat”
11. sor: „és amikor égő lokomotívok hurráztak át a vonagló éjszakán,”
12. sor: „még mindig nem akarták el hinni, hogy a kártyavárak összeomlott.”
(Lipa Timea megfejtése.)

Ugyanazon az oldalon még Szabó Lőrinc kézírásával: „The devoted Friend”, magyarul: Az odaadó barát (Oscar Wilde elbeszélésének címe, mely az ő fordításában jelent meg 1920-ban a Lantos kiadónál a Kétnyelvű Klasszikus Könyvtár c. sorozatban); egy könyv rajza, Szabó Lőrinc megjegyzése.


2. Nyugat, 1920. 11–12. sz. (márc. 16.) 610. p.
Szövege megegyezik a kézirat szövegével (apró eltérésektől eltekintve: „eztán” – „aztán”; „melyen – „amelyen”).


3. Az 1923-as Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon, 27. fol.
A lapon a Nyugat-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva. A szövegen kézírásos javítások. Ld. 1. tétel leírását. Keletkezés évének feltüntetése kézírással. A lap tetején nyomdai utasítások idegen kéztől.


4. Szabó Lőrinc: Kalibán! Versek, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest, 1923, 32–33. p.

5. Szabó Lőrinc: Kalibán! Versek, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest, 1923, 32–33. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
Az oldal tetején Szabó Lőrinc kézírásos megjegyzése: „Leírni így!”. A nyomtatott szövegen a központozás javításain túl kézírásos igazítások: 1. sor: „Itt a tavasz, március, április, megnyílnak az égi csatornák”; 7. sor vége: „amelyen hazaérek”; 15. sorban: „ködóriás szállna”.


6. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTAKK Ms 4653/4. 56–57. p.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1943, 56–57. p. Ld. az 5. tétel leírását.