A szörnyeteg városa
 

A nagy bérház, ahol lakunk,
       nem palota;
álmomban láttam: ez a ház
       nagy kőkoponya.

Koponya, egy gonosz óriásé,
       halott üreg;
az teszi benne temetővé
       a lelketeket.

Ez a ház fej volt valaha:
       az óriás
meghalt, de a feje itt maradt
       és ránk vigyáz.

A vénség egyre töri-nyúzza
       a rossz koponyát,
s mi benne élünk, mint a dögben
       a paraziták.

A nagy bérház, ahol lakunk,
       nem palota.
Mint a halott szörny szeme, villog
       mindenik ablaka.

A kapu a száj, a fekete száj,
       ahogy megmerevedett;
a régi száj eszi-köpi
       az embereket;

s bent, mint a régi sok tekervény,
       futnak a folyosók,
és azt is láttam, hogy születik
       örökké újra a csók,

a halottban, halottak helyén
       új élet hogy születik:
láttam magunkat, a régiek
       kisérteteit!

És elborzadtam: nem csoda, hogy
       e nagy labirint
annyi bűnt présel össze, annyi
       emberi kínt,

hisz féregként nyüzsgünk a multban
       s éljük mind, ami volt,
s folytatjuk a rablást, szégyeneket,
       üzletet, alkoholt,

gyilkos kést, járványt, pénzek és
       párzások piszkait,
a kihasznált nyomort, amely
       mindent lealjasít:

újra éljük a szörnyeteget,
       az óriás időt,
s amit csak kitalált, az egész
       pokoli agyvelőt.

Szörnyű álom volt látni, milyen
       ez a nagy rovartanya
és végig az utcákon a többi
       vigyorgó csontpalota,

és sorra nyíltak az óriás
       koponyák üregei,
s egy hang szólt: – „Átkozd meg a várost
       s menekülj a szabadba, ki,

menekülj a hegyekbe, mezőkre s ott
       a tiszta ég alatt
mindent előlről kezdve építsd
       új városodat:

építs új várost és idézd
       az új istent, aki
jön és vihara csákányaival
       a multat szétveri!”