V. Egyedűl
Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Még egyetemi kori hangulat, általános kompozíció csupán, édeskevés emlékeimben a konkrétum. Valószínű, hogy ha valaki, akkor mégis legfeljebb D. Kató 1 imbolygott a láthatár alatt, sőt az is lehet – ezt a testvérkém megszólításból gondolom –, hogy R. Ági, 2 aki szintén gimnáziumi barátnőm volt Debrecenben. Stilárisan gyermeki keveredését látom benne az expresszionizmus intimebb hangjának, egy sor pedig Stefan Georgét juttatja eszembe (almafavirág).

Jegyzetek

1 Dienes Kató, Szabó Lőrinc osztálytársa a debreceni Református Gimnáziumban, később Czellár Ferencné (1900–1974).

2 Révész Ágnes, Szabó Lőrinc debreceni iskolatársa, később Beczkóy Józsefné; a Bizalmas adatok és megjegyzések II. részében ő „a grazi lány”; Dienes Kató sógornőjének, Révész Ilusnak (az 1920-as Omár Khájjám-kötet címlaptervezőjének) a testvére.